Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

monia
(...) zaczęła teraz uświadamiać sobie, że niepewność, która owładnęła nią z mocą rozpaczy w wieku lat szesnastu i pół, czy kiedykolwiek spotka mężczyznę dorastającego do jej wysokich wymagań, była pochopna i nieuzasadniona.
monia
9627 3b6b

January 08 2012

monia
7884 e6dc
Reposted bysophiesabiiancaelkmaredewdropBalladynabatmaniastaasrudafokasophiesasophiesamyleejethra
monia
7846 5e38
Reposted byClaryarasoi404seducemeonceagainjethra
monia
Właściwe zadanie przyjaciela polega na tym, by był przy tobie, gdy będziesz się mylił. Gdy będziesz miał rację, każdy stanie po twojej stronie.
— Mark Twain
Reposted bybatmaniastaasuaremyheavenwhatshesaid
monia

October 31 2011

monia
monia
monia
Każdy sen, ten czarowny i piękny, zbyt długo śniony zamienia się w koszmar. A z takiego budzimy się z krzykiem.
— Andrzej Sapkowski
monia
0681 6391
monia
0669 bf7f
Reposted bypsychovioletartuu92andaeateverbtiinsanedreamerelleri
monia
0661 7374
Reposted bywhereIkaat

September 01 2011

monia
2204 e2ba
Reposted byobsessivecompulssivejethraannie94followedanjabass
monia
2189 ed97
Reposted byjnnasophyesaLafinestprochejethra
monia
Smutek to najdziwniejsze z uczuć; czyni nas bezradnymi. Jest jak okno otwarte wbrew naszej woli – przy nim można wyłącznie dygotać z zimna. Z czasem jednak otwiera się coraz rzadziej i rzadziej, aż wreszcie całkowicie stapia się z murem.
— Arthur Golden
Reposted byelewinea elewinea

August 29 2011

monia
9175 2dba
Audrey z małpką:)
Reposted frometerycznie eterycznie

August 28 2011

monia
I wonder who first discovered the efficacy of poetry in driving away love!
— "Duma i uprzedzenie" Jane Austen
monia
2939 5ada
Audrey Hepburn
Reposted fromgirlsonly girlsonly viailovemovies ilovemovies
monia
3898 5703
Reposted frometerycznie eterycznie viailovemovies ilovemovies
monia
0354 e2ca
Reposted frometerycznie eterycznie viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl